Om Kystverket AIS tjeneste.

AIS tilgangen deles inn i to deler:

1: Åpen tilgang med data fra skip over 45 m og ut til 12 nm. Gjennom denne tilgangen trenger ikke brukeren å registrere seg, dataene gjøres tilgjengelig på følgende IP adresse og TCP port 153.44.253.1 5631

2: Utvidet del inneholder alle skip som hentes inn fra Kystverkets basestasjoner. Her må brukeren registrere seg og skrive en søknad for å få tilgang til AIS dataene. Grunnlag for å få tilgang til utvidede AIS data finnes i policy for deling av AIS data (show).

Bruken vil vanligvis koble seg opp mot en TCPIP socket knyttet til en av Kystverkets AIS servere.

AIS data strømmen er i standard IEC-format IEC 62320-1