AIS TJENESTEN

Kystverket opererer den nasjonale sivile maritime trafikkovervåkingen i Norge – AIS – Norway. Kystverket gjør tilgjengelig en sanntids datastrøm som inneholder AIS posisjonsrapporter fra alle fartøy innenfor det norske territoriale og indre farvann og som ikke er fritidsfartøy eller er fartøy med mindre enn 45 meters lengde. Tjenesten er åpen for alle, gratis og gis under forutsetning av Norsk lisens for offentlige data (show).

AIS meldingstypene 1,2,3,5,18,19,24 <link til spec av meldingstyper> er inkludert. Det betyr statiske og dynamiske data for AIS klasse A og B.

 Tjenesten er også tilgjengelig på karttjenestene Kystinfo (LINK) og Barents Watch (LINK).

Mer info »

 

En utvidet tjeneste som inneholder posisjonsrapporter også fra små fartøy er tilgjengelig for norske myndigheter.

Komme igang

Åpen tjeneste er tilgjengelig fra 153.44.253.27:5631

Utvidet tjeneste krever registrering av bruker. Når du har oppgitt epost adresse vil du motta en epost for å bekrefte epost adressen. Deretter vil du kunne logge inn og søke om utvidet tilgang eller å konfigurere en eksisterende tilgang.

Registrer deg nå »

Problemer

Hvis du har problemer med å registrere deg eller har andre tekniske spørsmål vennligst kontakt Kystverket.

Kontakt »